Hírek, újdonságok

Itt adjuk közre az egyházközség aktuális híreit, amelyek segítséget adnak a hitéleti eseményeiben való részvételhez.

2020. június 4. (csütörtök), 11:03

Trianon emlékmise

Kedves Testvérek!

 

A Trianoni békediktátum 100. éves aláírásának emlékére 2020. június 4-én 18 órakor bemutatott emlékmisét az élő szentmiseközvetítések oldalán közvetítjük.

 

Akik személyesen szeretnének részt venni a szentmisén, azoktól egészségünk megóvása érdekében Zoltán atya kéri a másfél méter távolság betartásátt. Ezért minden második padban lehet helyet foglalni két személynek, illetve akik, állnak a másfél méteres távolságot tartsák be, csak az egy háztartásban élők együtt ülhetnek a padokban. Maszk, sál vagy védőkendő használata kötelező a szentmisén személyesen résztvevőknek!

Utoljára frissítve: 2020. június 5. (péntek), 9:45
2020. május 8. (péntek), 15:17

Felhívás adományozásra

templom_allo.png 

Lélekben legyünk együtt!

 

Török Bódogné, 90-ik születésnapja alkalmából a

Leányfalu Szent Anna plébánia templom javára gyűjtést indít.

Takarékbank Zrt. 64700083-10001679

számlatulajdonos: Leányfalui Szent Anna Plébánia

A befizetésnél, a megjegyzés rovatban szíveskedjenek megadni (az adminisztráció miatt) a gyűjtés jelszavát: 

Lélekben legyünk együtt
Utoljára frissítve: 2020. május 8. (péntek), 15:22
2020. május 1. (péntek), 16:30

Felkészülés a szabadtéri szentmisékre

Kedves Testvérek!

 

Már közzétettük az oldalon a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia május 1-jén kibocsátott, a járványügyi szabályok május 4-től módosuló rendelkezéseit is figyelembe vevő új meghatározásait, melynek értelmében „Budapesten, és ott, ahol az állami szabályok változatlanok maradtak, további intézkedésig a korábbi egyházi rendelkezések érvényesek”.

Mivel a magyar kormány 2020. május 4-ével kezdődően, további két hétre meghosszabbította a kijárási korlátozást Pest megyére is, a nyilvános szentmisékre is a korábbi püspökkari döntések az irányadók erre az időszakra. Azonban szeretnénk időben felkészülni a járványügyi előírások enyhítése utáni helyzetre, amely Leányfalun a szabadtéri szentmisék bemutatásával valósulhat meg. Annak ismeretében, hogy mindazon megyékben, ahol a kormány május 4-e után engedélyezi a liturgikus cselekmények hívők jelenlétében történő megtartását, előírás a hívek közötti „védőtávolság” betartása. Mi szerencsére olyan kedvező helyzetben vagyunk e tekintetben, hogy a templom elhelyezkedése, és az előtte lévő, a templom területét sokszorosan meghaladó nagyságú tér, lehetővé teszi ezen szabály maradéktalan betartását.

Abban kérnénk szépen a nem veszélyeztetett korosztályba tartozó férfi hívek segítségét, hogy amennyiben idejük engedi, segítsenek 2020. május 9-én szombaton 9 órától a kinti oltár előtti szabadtéri padok lerögzítésében. Ezen munkálatok időszükséglete a több éves tapasztalatok alapján egy-két óra. Kérjük, hogy aki tud, akkumulátoros szerszámot is hozzon magával.

 

Leányfalu, 2020 május 1.

Utoljára frissítve: 2020. május 1. (péntek), 18:20
2020. április 9. (csütörtök), 12:02

Beiratokozás hit- és erkölcstan oktatásra

Szeretnénk rövid tájékoztatást adni a katolikus hit- és erkölcstan oktatásról, illetve honlapunkon lehetőséget nyújtani arra, hogy jobban megismerhessék az Önök által kiválasztott iskolában tanító hitoktató kollégáinkat.

Mi jellemzi a katolikus hit- és erkölcstan órát?

“A gyermekek olyanok, mint a tükör. Ha szeretettel veszik őket körül, ők is szeretetet sugároznak. Ha azonban a szeretet hiányzik, semmit sem tudnak visszaadni.” Anthony de Mello

Hisszük, hogy a gyermekek csak akkor képesek a növekedésre, ha szeretet veszi körül őket.
Éppen ezért törekszünk arra, hogy szeretetteljes légkört teremtsünk számukra, közösséget alakítunk, ahol jó együtt lenni; játékos módszerekkel tanítunk és tanulunk, hogy örömteli élmény lehessen minden óra.
A katolikus hit- és erkölcstan órán arra szeretnénk nevelni a gyermekeket, hogy legyenek fogékonyak a szépre, a jóra, az igazra; legyenek nyitottak önmaguk, társaik, és az őket körülvevő valóság megértésére, Isten megismerésére.

Mit tanítunk a katolikus hit- és erkölcstan órán?

A katolikus hit- és erkölcstan órán a bibliai történeteken keresztül, Jézus tanítása és a katolikus Egyház tanításai alapján a gyerekek - életkori sajátosságaiknak megfelelően - megismerkedhetnek Isten szeretetével, Istennel élő kapcsolatot alakíthatnak ki, aki biztos támasz az életükben.
Olyan témakörökkel és kérdésekkel foglalkozunk, amelyek hozzájárulnak a gyermekek erkölcsi érzékének, lelkiismeretének fejlődéséhez, miközben a gyermekek maradandó értékeket erősítenek meg magukban, fejlődnek bennük azok a pozitív belső késztetések, illetve erények, amelyek  segítenek a jó és a rossz felismerésében, értékeken alapuló, felelős döntések meghozásában.
Hisszük, hogy ezek az értékek biztos támpontot jelenthetnek gyermeke életében.

Ki járhat katolikus hit- és erkölcstan órára?

Mindenkit szeretettel várunk a katolikus hit- és erkölcstan órára. A jelentkezésnek nem feltétele, hogy a gyermek
meg legyen keresztelve.

Ki tartja a katolikus hit- és erkölcstan órát?

Honlapunkon lehetőséget biztosítunk, hogy jobban megismerhessék az Önök által kiválasztott iskolában tanító
hitoktató kollégáinkat. Kérjük látogassanak el oldalunkra: ebphitoktatas.hu/katolikushittan

Mit tegyen, ha gyermekét katolikus hit- és erkölcstanra szeretné járatni?

 • Amennyiben gyermeke 1. osztályos lesz, akkor beiratkozáskor írásban jelezze szándékát az iskola felé.
 • Amennyiben a gyermeke már másodikos vagy felsőbb osztályba jár, akkor május 20-ig jelezheti írásban szándékát az iskola felé.

A nyomtatvány honlapunkról is letölthető: ebphitoktatas.hu/katolikushittan

Utoljára frissítve: 2020. május 12. (kedd), 13:52
2020. március 31. (kedd), 9:54

Adományozás

Kedves Testvérek!

Mindannyiunk előtt ismertek a járvány megakadályozása érdekében bevezetett megszorító intézkedések, és arról is szinte naponta hallunk hírt, hogy emberek tízezrei maradtak (vagy fognak maradni) munka-, és így jövedelem nélkül. Zoltán atya ezen testvéreink megsegítésére gondolva, a vasárnapi szentmisén gyűjtést hirdetett érdekükben, hogy ezt a nagyon nehéz időszakot át tudják vészelni.

Nekünk arra is gondolni kell, hogy a nyilvános szentmisék, és így a perselypénz (közel egy hónapos) elmaradásával, az egyházközség is nehéz helyzetbe került, hiszen az egyházadó és a perselypénz is a plébánia folyamatos működéséhez szükséges. Kérjük ezért a testvéreket, hogy lehetőségeikhez mérten továbbra is támogassák az egyházközség további működését!

Amennyiben hozzájárulásukat, illetve adományukat a Szent Anna Plébániának a Takarékbanknál vezetett 64700083-10001679-es számlaszámára (számlatulajdonos: Leányfalui Szent Anna Plébánia) történő átutalással kívánják befizetni, a megjegyzés rovatban szíveskedjenek megjelölni (az adminisztráció miatt) a befizetés célját:

 • a munkájukat elvesztők támogatására,
 • egyházadó,
 • persely-adomány.

Ezúton is szeretnénk hálás köszönetet mondani Zoltán atya és a plébánia nevében mindazoknak, akik együtt éreznek a bajba jutottakkal, és adományaikkal támogatták, és támogatni fogják egyházközségünk fennmaradását.

 

Utoljára frissítve: 2020. március 31. (kedd), 9:57
2020. március 27. (péntek), 17:52

Szentmisék és keresztútjárások időpontjai 2020.

Kedves Testvérek!

A szenmisék és a keresztútjáráok időpontjai a következők:

       
 2020. március 29. vasárnap 10 óra szentmise
 2020. április 3. péntek 18 óra keresztút
 2020. április 5. vasárnap 10 óra szentmise
 2020. április 9. nagycsütörtök 18 óra szentmise, az Utolsó vacsora megünneplése
 2020. április 10. nagypéntek 17 óra keresztút, nagypénteki szertartás Urunk szenvedésének emlékére
 2020. április 11. nagyszombat 17:30 nagyszombati szertartás, húsvéti vigília
 2020. április 12. húsvét vasárnap 10 óra ünnepi szentmise

 

Valamennyi fent felsorolt eseményt a https://www.leanyfaluplebania.hu/elo oldalon élő adásban közvetítünk.

Kérjük a kedves Testvéreket, minél többen csatlakozzanak a közös ünnepléshez!

Utoljára frissítve: 2020. március 27. (péntek), 18:02
2020. március 21. (szombat), 12:21

Liturgikus rend 2020. március 21-től

A koronavírus járvány (COVID-19) terjedésének megelőzése érdekében a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia kötelező érvényű rendelkezést adott ki mely szerint:

A járvány miatt

 • templomunkban sem lesz nyilvános szentmise és liturgia 2020. március 22 vasárnaptól addig, míg más rendelkezés nem születik. A papoknak sine populo (=nép részvétele nélkül) kell misézniük. Egyetlen kivétel a temetés, amelyet egyszerű formában, röviden kell megtartani.
 • templomunk nyitva lesz a hívek számára, hogy egyénileg betérhessenek oda imádkozni és szentségimádást végezni!
 • a püspöki kar felmentést ad a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól a fertőzés elkerülése céljából. Az Úr napjának megszentelése azonban ugyanúgy parancs minden keresztény számára: szentmise helyett töltsön kellő időt imádsággal, a Szentírás elmélyült olvasásával, zsolozsma végzésével vagy más imával – egyénileg vagy a családban, kapcsolódjon be TV-n, rádión vagy interneten keresztül szentmise közvetítésbe ezzel is kifejezve, hogy minden szentmisében az egész Egyház egyesül Krisztus áldozatával.
 • a szentgyónást természetesen sem telefonon, sem online módon nem lehet végezni. A rendkívüli helyzetre való tekintettel lehetővé teszi a főpásztor az általános feloldozás megadását, melynek feltétele a tökéletes bánat felindítása.
 • mivel óráról órára változhatnak az előírások, a rendeletek ezért arra kérjük a testvéreket, hogy a plébániánkat érintő aktuális információkról az alábbi elérhetőségek valamelyikén tájékozódjanak:

Az egyházi intézkedést igénylő ügyekben az elérhetőségek

 • Szalay Zoltán plébános atya

telefonon: 06-26-383-091

mobil: +36-20-595-9854

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az MKPK rendeletében jelzett

A templomot az alábbi rend szerint tartjuk nyitva:

 • A templom főkapuja hétköznapokon reggel 8-tól sötétedésig  nyitva lesz, az előtérben lehet imádkozni
 • Vasárnap 8 és 12 óra között.

Buzdítunk mindenkit az imádságra a betegekért, az őket gyógyítókért és ápolókért, és a vírus elleni küzdelem sikeréért:

Fölséges Isten, életünk Ura, tekints le beteg testvéreinkre, és mindazokra, akik a járvány okozta bajoktól szenvednek. Erősítsd mindnyájunk hitét a szenvedések elviselésében, adj bölcsességet és erőt mindazoknak, akik a betegeket szolgálják, a
szenvedőknek pedig add, hogy egészségüket mihamarabb visszanyerjék, és hálatelt
szívvel dicsérjenek téged!
Krisztus, a mi Urunk által.

A MKPK járvánnyal kapcsolatos hírei, rendelkezései itt találhatók.

Utoljára frissítve: 2020. március 27. (péntek), 18:03
2020. január 1. (szerda), 19:00

Szentmise Vízkereszt ünnepén

2020. január 6-án, Vízkereszt ünnepén -- a munkanapra és a kötelező ünnepre való tekintettel -- a szentmise 18 óra 30-kor kezdődik.

2020. március 14. (szombat), 16:27

A szentmisék a templom előtti téren is hallhatók

Kedves Testvérek!

Holnaptól, március 15-étől a templom előtti téren, a rögzített padokon kívül is lesz lehetőség helyet foglalni, és így részt venni a szentmiséken, ugyanis a templom nyitott kapujával szemben újabb padokat helyezünk ki, és a kinti hangszórót is bekapcsoljuk, így a szentmisét celebráló Zoltán atya -- aki szeretettel várja a testvéreket -- jól hallható és látható lesz a térről is.
 
Vigyázzunk magunkra és egymásra!
Utoljára frissítve: 2020. március 14. (szombat), 16:29
2020. március 10. (kedd), 18:35

Köszönet az adományokért, melyek segítségével megvalósulhatott a templomfűtés

Kedves Testvérek!

 

2019 augusztusának utolsó napjaiban a templomfűtés korszerűsítéséhez hiányzó összeg előteremtésére gyűjtést hirdettünk, és kértük a hívek nagylelkű támogatását.

Ezúton köszönjük, hogy kérésünk meghallgatásra talált, és rövid időn belül összegyűlt az új fűtési rendszer kialakításához, a beszerelés megvalósításához hiányzó összeg, és így még az ősz folyamán, a hidegek beköszönte előtt elkészült az új fűtés. Mint azt korábban jeleztük, egy -- Ausztria sok templomában már jól bevált – ún. pad-fűtési rendszer épült meg.

Az első hónapok tapasztalatai kedvezőek. A fűtőtestek a korábbi két gázkonvektoros megoldáshoz képest a padokban ülőknek sokkal komfortosabb meleg érzetet adnak, és a templom levegőjének a hőmérséklete is megemelkedik annyira, hogy azon testvérek sem fáznak, akiknek nem jut ülőhely.

Még nincs meg a megfelelő időtáv ahhoz, hogy pontosan meg tudjuk mondani, mekkora költség-megtakarítást fog eredményezni az új fűtési megoldás éves szinten, azonban már az eddig eltelt fűtési időszak (november, december, január, február) alapján is látható, hogy a templomfűtés költsége a lényegesen jobb hőérzet mellett, minimum 30%-kal kevesebbe került, mint az előző években.

Isten Áldjon meg mindenkit, aki adományával hozzájárult a fűtés korszerűsítéséhez!

 

Szalay Zoltán atya és az egyházközség képviselőtestülete

Utoljára frissítve: 2020. március 11. (szerda), 7:57