Hit - élet

Hit - élet

Az egyházközség hitéleti eseményeiről adunk közre szöveges-képes ismertetéseket.

2017. január 26. csütörtök 08:53

Ökumenikus imahét 2017

2016. november 13. vasárnap 12:13

Liturgikus naptár 2017

SZENT ANNA RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA

2017 LITURGIKUS NAPTÁRA

 

Január 1. vasárnap

Újév, Szűz Mária Isten Anyja ünnepe

szentmise 10:00, 11:15

Január 6. péntek

Vízkereszt, Urunk megjelenése

a karácsonyfát eddig illik a lakásban tartani

Parancsolt ünnep!

szentmise 16:30

Január

Ökumenikus imahét

a keresztények egységéért

Február 2. csütörtök

Gyertyaszentelő Boldogasszony

Horváth Sándor atyára emlékezünk

szentmise

Február 25. szombat

Keresztény bál

18:00 Faluház

Március 1. szerda

Hamvazószerda, szigorú böjti nap, elkezdődik a 40 napos böjti idő

péntekenként keresztúti ima 16:30

szentmise 16:30

Március 6. hétfő

Puszta Sándor atyára emlékezünk

 

Március 15. szerda

Nemzeti ünnep

szentmise 9:00

Március 25. szombat

Gyümölcsoltó Boldogasszony

szentmise 16:30

Március 31. péntek

Keresztút a templom előtti Kálvárián

20:00

Április 9. vasárnap

Virágvasárnap

barkaszentelés 10:00,11:15

Április10-15.

Nagyhét

Nagypéntek: szigorú böjt!

Április 15. szombat

Nagyszombat

liturgia 17:30,körmenet 18:30

Április 16. vasárnap

Húsvét, legnagyobb keresztény ünnep

szentmise: 10:00, 11:15

Április 23. vasárnap

Isteni Irgalmasság vasárnapja

imaóra 15:00

Május 1-5.

Zarándoklat

Erdély

Május

Szűz Mária hónapja

litánia mise előtt

Június 4. vasárnap

Pünkösd, a Szentlélek ünnepe,

szentmise 10:00,11:15

Június11. vasárnap

Szentháromság ünnepe

Elsőáldozás a 11:15 szentmisén

szentmise 10:00,11:15

Június 18. vasárnap

Úrnapja, oltáriszentség ünnepe,

4 virágsátor készítése templom előtt

szentmise 9:30, körmenet

Június 19. hétfő

Kijelölt templom, szentségimádás

 

Július 30. vasárnap

Szent Anna ünnepe /búcsú/

Leányfalu védőszentje

szentmise 9:30, agapé

Augusztus 15. kedd

Nagyboldogasszony ünnepe

szentmise 17:30

Augusztus 20.vasárnap

Szent István ünnepe

szentmise 9:30, 11:15

Október

Szűz Mária hónapja

rózsafüzér szentmisék előtt

Október

Zarándoklat

Magyarország

Október 8. vasárnap

Betegek szentségének feladása

a 10:00 szentmise keretében

Október 23. hétfő

Nemzeti ünnep

szentmise 9:00

November 1. szerda

Mindenszentek ünnepe

 

November 2. csütörtök

Halottak napja

szentmise 16:30

November 19. vasárnap

Szent Erzsébet ünnepe,

segítők munkájának megköszönése

szentmise 10:00, 11:15

erzsébet-kenyér osztása

December 3. vasárnap

Advent, várakozás Urunk eljövetelére

 

December 3. vasárnap

Szent Miklós várás a 11:15 szentmisén

szentmise 10:00, 11:15

December 10. vasárnap

Koroncz atyára emlékezünk

szentmise 10:00, 11:15

December 24. vasárnap

Jézuska várás

Istenes versek

Éjféli mise

15:00 a templomban

este 22:30 a templomban

23.00, utána tábortűz

December 25. hétfő

Karácsony ünnepe

szentmise 10:00, 11:15

December 26. kedd

Karácsony, Szent István diakónus

szentmise 10:00

December 31. vasárnap

Szentségimádás (15:00), Hálaadás

szentmise 16:00

Január 1. hétfő

Újév, Szűz Mária, Isten Anya ünnepe

szentmise 10:00, 16:00

2015. augusztus 24. hétfő 13:31

Szentségekben részesülni, hogy jobban megértsük Istent és a Világot!

Krisztusban Kedves Testvérek!

A közösségben megélt kenyértörés közelebb hozza számunkra hitünk szent titkait. A szentmise kegyelmi adományait semmi sem pótolja! Nagyon fontos az úr napját megszentelni, a vasárnapi szentmise nélkül nem lehet az embernek Krisztusban kiteljesednie.

Ahogy Jézus mondta tanítványainak: „Aki eszi az Én testemet és issza az Én véremet annak örök élete lesz”.

Keresztség szentsége:

Fontos tudnivalók a keresztelés feltételeiről. A szülők egy hónappal a keresztelés előtt jelentkezzenek időpont egyeztetésre. Legalább a keresztelés napján vegyenek részt a vasárnapi szentmisén. Ezt számon kérem, főleg az édesapák részéről, akik kevésbé vesznek részt a keresztelő előkészületeiben. Keresztszülők közül legalább az egyiknek római katolikusnak kell lennie és rendelkeznie kell a keresztlevéllel.

Megjegyezném, hogy a keresztelőt tiszteljük meg az öltözékünkkel is! A régi világban - amit ma talán sokan megmosolyognak,- akármilyen szegények voltak az emberek, mindenkinek volt ünneplő ruhája.

Első szentáldozás: Mindig nagy élmény a tiszta lelkű gyermekek Isten felé vezetése. Köszönöm a szülőknek, hogy hittanra járatják a gyermekeiket. Jó lenne, ha misére is eljönnének velük, legalább ünnepekkor.

Bérmálás: A keresztény felnőttség szentségének felvételéhez a fiataloknak még sokat kell tanulniuk hitük és vallásuk elmélyítésében.

Házasság szentsége: Kérem a házasulandókat, hogy a szertartás előtt három hónnappal jelentkezzenek időpont egyeztetésre.

Betegek kenete(helytelenül utolsó kenet): A súlyos betegek vagy a 65. életévüket betöltött személyek évente egyszer, kérjék a felvételét! Egy őszi vasárnapi szentmisén fogom kiszolgáltatni a betegek szentségét. Aki nem tud eljönni, annak szívesen kiszolgáltatom az otthonában.

Kedves leányfalusi lakosok! Köszönöm, hogy a rendszeresen fizetett egyházadójukkal biztosítják a templom, plébánia, kántorház, temető fenntartását, működését.

A püspöki kar jóváhagyása által az egyházadó mértéke a jövedelem 1%-nak felajánlása. Természetesen mindenki lelkiismerete és lehetősége szerint támogassa az egyházat!

                                                                                                                                                             Szalay Zoltán  plébános

Utoljára frissítve: 2015. augusztus 24. hétfő 13:37
2012. január 06. péntek 10:43

Zoltán atya szentbeszédeiből Kiemelt

2009-ben, 2010-ben és 2013-ban elhangzott szentbeszédek leírása és közreadása nem lehet érdektelen, mivel témájuk kapcsolódik az adott evangéliumi részletekhez, így az elhangzó gondolatok továbbelmélkedésre adnak lehetőséget.

Utoljára frissítve: 2013. december 30. hétfő 09:24
2011. december 24. szombat 10:23

A korábbi zarándoklatokról

A korábbi évek zarándoklatainak rövid leírásait találja itt meg.

Utoljára frissítve: 2016. október 18. kedd 12:35
2012. január 10. kedd 08:34

Főpásztori vizitáció 2011-ben

2011 elején zajlott le Leányfalun főpásztorunk, Dr. Erdő Péter bíboros atya vizitációja (hivatalos ellenőrző látogatása). Egy ilyen vizitáció nemcsak egyházi esemény egy település életében, mivel az ország főpásztora a település egyházi vonatkozásainak vizsgálatán kívül képet nyer a helyszínen a település életének egyéb vonatkozásairól is. Gyalog megtett kisebb útjai alatt benyomásokat szerezhetett a falu életéről.

Utoljára frissítve: 2012. január 30. hétfő 08:11